Új korszak a magyar autósportban

Új korszak a magyar autósportban
20 November

Elindult az országjáró körút! Az alábbi helyszíneken és időpontokban mutatja be Szujó Zoltán az #ujkorszakazautosportban programját. 2022. november 14. 18:00 - Győr 2022. november 18. 18:00 - Pécs - Pécs-Baranyai Ker. és Iparkamara 2022. november 22. 18:00 - Sárga Borház Vendéglő · Mád 2022. november 24. 18:00 - Forst-Ház Étterem és Kávézó · Eger 2022. november 28. 18:00 - Veszprém 2022. november 29. 18:00 - Budapest

A 2022. december 1-jén esedékes tisztújító közgyűlés után Szujó Zoltán az alábbi elnökségi tagok megválasztását javasolja a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség munkájának irányítására.
 
Szujó Zoltán
Elnök
Televíziós újságíró, kommunikációs szakember. 11 éven át a hazai Forma-1-es közvetítések utazó riportere, majd további 7 éven keresztül vezető kommentátora. A TeleSport korábbi főszerkesztője. A HUMDA volt stratégiai tanácsadója.
 
Őry Tamás
Alelnök
A 2000-es évek elejétől a raliban dolgozott. Széleskörű üzleti tapasztalatokat szerzett főként az IT biztonság területén. A ma már gyorsasági- és rallyversenyeket rendező, utánpótlás-neveléssel foglalkozó és promóterként működő TRP Hungary csoport ügyvezető igazgatója.
 

Az Elnökség tagjai

 
Gyulay Zsolt
Sikeres és tapasztalt sportvezető. Kétszeres olimpiai bajnok kajakos, a Magyar Olimpiai Bizottság jelenlegi elnöke. A Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatójaként a hazai autósport ikonikus helyszínét, valamint a gyorsasági autósportot is képviseli az elnökségben.
 
Kálmán Péter
Négyszeres magyar gokart-bajnok, számos nemzetközi verseny győztese és helyezettje. Több, mint 20 éve vezet sikeres versenycsapatot, nagy nemzetközi tapasztalattal és kiterjedt külföldi kapcsolatrendszerrel rendelkezik. a HUMDA Gokart Stratégia megalkotója és szakmai vezetője, az utánpótláskorú versenyzők mentora.
 
Korda Erik
30 éve tevékenykedik az autósportban. Versenyzőként, csapattulajdonosként ezer szállal kötődik a sportághoz, különösen a ralihoz, terepralihoz és ralikrossz szakágakhoz.
 
Rabócsi Tibor
A RabócsiRing Logisztika Zrt. közgazdász végzettségű vezérigazgatója és a RabócsiRing versenypálya tulajdonosa. Többszörös gokart és ralikrossz magyar bajnok, szerepelt a hazai ralibajnokság élmezőnyében is. 25 éves versenyrendezői tapasztalattal rendelkezik a gokart, ralikrossz és drift szakágakban.
 
Weingartner Balázs
A HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. elnök-vezérigazgatójaként rálát az autósport hazai és nemzetközi trendjeire, emellett a hazai autóipart és járműgyártást, illetve az ezekhez kapcsolódó területeket is képviseli.
 
 

A minőségi autósport szolgálatában tisztán, átláthatóan


Az autósport Magyarországon nagy múltú, és megbecsült ágazat, sok nemzetközi
sorozat látogat el hazánkba, valamint a versenyzők és a szurkolók száma terén is
kiemelkedő. Megállapítható azonban, hogy az autósportban más, hazai
sportágakkal ellentétben nem jellemző a célok meghatározása és az átlátható
működés. Ennek kezelésére készült el az alábbi stratégia, mely komplex módon
határozza meg az autósporttal kapcsolatos terveinket.

Célunk egy nyugodt, belső viszályoktól és személyes ellentétektől mentes közeg
létrehozása, amelyben minden szakmai döntést párbeszéd előz meg, és
megfelelő szakmai alapokon nyugszik. Igazi közösséggé szeretnénk kovácsolni a
magyar autósport különböző szakágaiban tevékenykedőket, hogy együtt
újraépíthessük a sportág, az autóversenyzés iránti bizalmat, visszanyerjük az
elvesztett szurkolókat és újakat nyerjünk meg.
 
Stratégiánk fő pillérei a következők:

1. A szövetség korszerűsítése, új struktúra kialakítása
2. Szakemberképzés dinamizálása
3. Nemzetközi versenyek rendezési jogának elnyerése, sportdiplomácia
intenzitásának növelése
4. Utánpótlásnevelés továbbfejlesztése
5. Biztonsági- és rendezvényekkel kapcsolatos folyamatok kidolgozása
6. Gazdasági kapcsolatok fellendítése
7. Marketing és kommunikáció korszerűsítése
1. A szövetség korszerűsítése, új struktúra kialakítása

Ahhoz, hogy az autósport hazánkban egy hatékonyan működő, eredményes
sportág legyen, reformokat kell megvalósítani. A jelenlegi szövetségi működés
korszerűtlen és nem kellően hatékony, ezért radikális változtatásokra van szükség.

1.1. Transzparencia

Minden intézkedésnek az alapja egy teljesen transzparens rendszer létrehozása.
Ez a valóságban azt jelenti, hogy a szövetség összes szerződése nyilvános, minden
tag számára hozzáférhető lesz. Egy jól működő, átlátható rendszerben amellett,
hogy szakmailag jobb, megalapozottabb döntéseket hoznának a szakmai vezetők,
a tagság bizalma is növekedne a szövetség iránt.

1.2. Szervezetfejlesztés

További teendő, hogy a szövetség belső rendszerét alkalmassá kell tenni minden
olyan probléma megoldására, amelyek a működése kapcsán felmerülhetnek.
Fontos egy olyan szövetség létrehozása, mely képes a 21. században megjelenő
elvárásoknak és kihívásoknak megfelelni. Ahhoz, hogy a Magyarországon
megrendezett események, versenyek színvonala minél hamarabb növekedjen, a
szövetséget kizárólag szakmai koordináló szervezetté kell átalakítani. Fontos
továbbá, hogy egy szolgáltató szövetséget építünk, amelynek ajtaja nyitva áll
minden tag, egyesület, versenyző előtt.

Központi feladat a szövetség optimális létszámának megállapítása és a megfelelő
szakemberek megtalálása. Ahhoz azonban, hogy a megfelelő szakemberek
legyenek kiválasztva, szükséges a kulcsemberek megfelelő javadalmazása.

1.3. Versenyzői érdekképviselet

További javítandó terület a versenyzők érdekképviselete. A jelenlegi rendszerben a
versenyzők nem tudják megfelelően hallatni a hangjukat, ami miatt a jövőben
elengedhetetlen a szövetségen kívüli, versenyzők által megbízott képviselők
bevonása a működésbe.

Ezen felül nélkülözhetetlen a tagszervezetek tisztességes, átlátható szűrési
rendszerének kidolgozása. Az átvétel megtörténte után kiemelten fontos az
alapszabály felülvizsgálata, hogy egy igazságos és szakmai alapú döntéshozást
támogató rendszer valósuljon meg.

2. Szakemberképzés dinamizálása

2.1. Sportbírók

A technikai sportok jellegéből adódóan speciálisan képzett szakemberekre van
szükség. A hivatalos tisztviselők, sportbírók és más szakemberek szerves és fontos
részét képezik a sportrendezvényeknek, különös tekintettel a biztonság
vonatkozásában. Ebben a tekintetben a hazai sportszakemberek nemzetközi
elismertsége már jelenleg is magas, számos alkalommal vesznek részt külföldi
világversenyek lebonyolításában is. Azonban a megfelelő mértékű utánpótlás
képzése kardinális feladat, hiszen napjainkban is sokszor jelent problémát a
megfelelő létszámú képzett szakembergárda biztosítása egy nagyobb verseny
során. A jövőben a folyamatos sportbírói képzést, továbbképzést szükséges
biztosítani minden országrészben.

Jelenleg hiány van sportbírókból, ami betudható annak, hogy az elmúlt
időszakban nem jutott elég figyelem erre a kérdésre. A szakemberek szakmai és
anyagi megbecsültségének javítása érdekében fontos feladat a megfelelő díjazás
kialakítása, ellátás, utazási költség biztosítása. Hosszú távon a szakmai stáb
nemzetközi képzéseken való részvételének folyamatos támogatása elősegíti a
nagy szaktudású sportbírók megtartását, képzését. Ezt a törekvést tovább segíti,
ha minél több nagy nemzetközi képzést Magyarországon szervezünk meg.

2.2. Versenymérnökök, versenyszerelők

A másik kiemelt küldetés a versenymérnök, versenyszerelő képzés támogatása.
Ezek a szakemberek nélkülözhetetlenek a sportsikerek eléréséhez, a technikai
sportokban a megfelelően felkészített sporteszköz a siker egyik alapvető záloga.
Továbbá ezen szakemberek tapasztalatai jelentősen hozzájárulhatnak a hazai
kutatás-fejlesztéshez. A szakemberek támogatása ösztöndíjrendszerben, külföldi
tanulmányutak támogatásával lehetséges.

3. Nemzetközi versenyek rendezési jogának elnyerése,
sportdiplomácia intenzitásának növelése

3.1. Tisztviselők, nemzetközi sportdiplomácia

A sikeres hazai sportélet kialakítása szempontjából kiemelten előnyös a
nemzetközi sportvilágban való aktív részvétel. A nemzetközi sportdiplomáciai
aktivitás fokozása, a jelenlét biztosítása az FIA-ban - magyar tisztségviselőkön
keresztül - támogatja ezt a célt. Kiemelt feladat meghatározni egy minimum
követelményt azokkal szemben, akik ilyen posztot szeretnének ellátni és csak
olyan személyeket kiválasztani, akik ezeknek a kritériumoknak megfelelnek.
Mindemellett felül kell vizsgálni azon szakemberek felkészültségét, akik jelenleg
ilyen tisztséget látnak el.

3.2. Nemzetközi versenyek hazai megrendezése

A nemzetközi versenysorozatok hazai szervezése és lebonyolítása (pl. F1, ERC,
ETCR, ETRC) a sportágak népszerűségét, elismertségét elősegíti, Magyarország
pozitív nemzetközi megítélését erősíti, az idegenforgalom és az ahhoz kapcsolódó
szolgáltatásokon keresztül pedig jelentős nemzetgazdasági haszonnal is jár. A
célok elérése érdekében a magyar kormánnyal és kormányzati szervekkel a
megfelelő partneri kapcsolat kialakítása elengedhetetlen. A rövid és hosszútávú
célok összehangolása mellett megfelelő szintű, rendszeres információcserére van
szükség, ennek rendszerét ki kell alakítani.

3.3. Nemzetközi együttműködés és hazai nézőszám növelése

A magyar bajnoki futamokra kilátogató nézők száma csekély. A nézőszám
növelésének egyik módja, ha a hazai versenykiírásokat összehangoljuk a
nemzetközi versenynaptárral, így a nézők nem kerülnek választási kényszerbe.
További fontos lépés az európai szövetségekkel, FIA-tagszervezetekkel (ASN) való
kapcsolattartás. Más országok esetleges hibáiból, jó gyakorlataiból rengeteget
profitálhat egy szövetség, azonban ahhoz, hogy ezeket a lehetőségeket ki is
lehessen aknázni, elengedhetetlen a szoros együttműködés. A környező országok
ASN szervezeteivel való kooperálás olyan nemzetközi bajnokságok születését
eredményezheti, ami az egész magyar autósportra pozitív hatással lehet.

4. Utánpótlásnevelés

4.1. Értékalapú támogatási rendszer

A szövetség egyik alappillére kell, hogy legyen a hazai autósportban kibontakozó
tehetségek felkutatásával, felkarolásával a tehetségkutatás- és gondozás.
Társszervezetekkel szorosan együttműködve kell kidolgozni egy olyan széles
bázisú tehetségkutató és utánpótlásnevelési monitoring rendszert, amelynek
eszközével rengeteg fiatalnak lehetősége nyílhat az autóversenyzés kipróbálására.

Mindezt biztonságos körülmények között, szakemberek iránymutatásával, a
legmodernebb eszközökkel tesszük meg. A projektnek átfogó célja egy olyan
nemzetközileg egyedülálló támogatási rendszer kialakítása, melynek keretein
belül különböző szakágakban szereplő junior, haladó és profi szintű versenyzők
juthatnak olyan mértékű támogatáshoz, ami hozzájárul a szintlépésükhöz és a
jobb eredmények eléréséhez.

4.2. Utánpótlásnevelő bajnokságok és alternatív finanszírozási rendszerek

Az új szervezet feladata, hogy olyan utánpótlásnevelő bajnokságokat hozzon létre,
melyek a sportág alapjainak elsajátításán kívül alkalmasak még arra is, hogy a
kiemelkedő tehetségek feltűnjenek. A különféle szakágakban egyedi stratégiákat
kell kialakítani, melyek figyelembe veszik az adott szakági sajátosságokat. Jelenleg
is vannak jó kezdeményezések a hazai sportéletben, ezeket támogatni szükséges,
valamint további sorozatokat kell elindítani. Ezeken kívül szükséges egy alternatív
finanszírozási rendszer kidolgozása, melyben piaci és állami források vegyesen
szerepet kaphatnak. Ennek alapja egy olyan szövetség létrehozása, ami alkalmas
ilyen támogatások befogadására, lehívására és hatékony felhasználására.

5. Biztonsági- és rendezvényekkel kapcsolatos folyamatok
kidolgozása

5.1. Szolgáltatások és kritériumrendszer

Az autósport a világ egyik legveszélyesebb sportágai közé tartozik, ezért hatalmas
hangsúlyt kell fektetni a versenyzők, bírok és nézők biztonságára. A biztonság
növelése érdekében az új szövetség egységes bajnoki előírásokat ki, minden
szakág és osztály számára. Ennek segítségével csökkenthető az egyes szakágak
közötti biztonsági különbség. Emellett egy kötelező kritériumrendszert kell
kialakítani arra vonatkozólag, hogy milyen előírásoknak kell megfelelni egy adott
verseny rendezése során. Ezáltal csökkenthető a rendezői hiányosságok miatt
bekövetkező balesetek száma.

5.2. Pályakialakítás egységesítése

Egységesíteni kell pályakialakítási elemeket, aminek a segítségével mind az
esemény lebonyolítását végzők, mind a versenyzők, mind a nézők biztonságát
tovább lehet növelni.

Mindezek mellett kiemelt cél kialakítani egy egységes támogatási rendszert a
rendezők részére. Ezáltal a rendszer kiemelné azokat a cégeket, illetve
személyeket, akik igazán alkalmasak egy verseny szervezésére, lebonyolítására és
kiszűrné azokat is, akik alkalmatlanok rá. Ez mind a rendezvények minőségére,
mind a biztonságára hatással lesz.

5.3. Edukáció

Az eddigieknél nagyobb hangsúlyt kell fektetni a nézők folyamatos
tájékoztatására és edukálására, így a szurkolói balesetek száma csökkenhet. A
versenyeken dolgozó médiaképviselők számára egységes biztonsági oktatást és
követelményrendszert kell kidolgozni, így számukra is biztonságosabbá válik a
sportrendezvényen végzett munka.

Az autósportok, valamint a versenyzők népszerűsége jó lehetőséget biztosít fontos
társadalmi kérdések, például a közlekedésbiztonság népszerűsítésére, a
biztonságos közlekedés középpontba helyezésére. Ezen túl, a
közlekedésbiztonság területén aktív szerepvállalásra is szükség van. A különféle
elméleti és gyakorlati képzések, valamint ismeretterjesztő, szemléletformáló
programok szervezésén és lebonyolításán keresztül elérhetővé válhat a kiemelt
társadalmi cél, a biztonságos közúti közlekedés és a megfelelő közlekedési kultúra
megteremtése. Ez a munka a kormányzati szervekkel, szakhatóságokkal,
szervezetekkel összehangolva, szoros együttműködésben valósulhat meg.

Az új szövetség működésében kardinális cél az új, a mostaniaknál
környezetkímélőbb és fenntarthatóbb autóipari, mobilitási technológiák és
megoldások (pl. elektromos mobilitás) népszerűsítése, akár a versenysport által,
akár egyéb szemléletformálási eszközökkel. Ezért szükség van a környezetvédelmi
irányelvek kialakítására összhangban az FIA vonatkozó szabályozásával.

6. Gazdasági kapcsolatok fellendítése

A technikai sportok jelentős forrásigénnyel rendelkeznek, a megfelelő
finanszírozás biztosítása kulcskérdés. A lehetséges támogatási források
felkutatására és megszerzésére magasan kvalifikált, jelentős lobbierővel bíró
szakmai stábot szükséges felállítani. Nagyon fontos, hogy a következő szövetség
új piaci kapcsolatokat, szponzorokat, támogatókat kutasson fel. Így az állami
támogatások mellett egyéb jelentős bevételi forrása is lenne a szövetségnek. Fel
kell kutatni azokat a vállalatokat, amelyek kötődnek az autósport fejlesztéséhez és
egyedi szabott finanszírozási lehetőségeket kell kidolgozni. Plusz bevételi forrást
jelenthet a nemzetközi pályázatok elnyerése, illetve a saját rendezésű események
létrehozása.
További teendő a promóteri szemlélet elterjesztése a magyar autósportban. A
vagyoni értékű jogok értékesítésével újabb forrásokhoz juthat a szövetség.
Ezekkel a változásokkal a magyar versenysorozatok minősége nagy mértékben
növekedhet.

7. Marketing és kommunikáció korszerűsítése

Napjainkra a kommunikációs csatornák mennyisége megnőtt, a minősége
megváltozott. Ezzel együtt a fogyasztói/nézői szokások is jelentősen átalakultak.
Mindezekkel a változásokkal a sportágaknak is lépést kell tartani, ez folyamatosan
új kihívások elé állítja a sportszervezésben dolgozó szakembereket. Hazánkban a
sportágak működése, szervezése és a kommunikációs folyamataik nem tudtak
teljes mértékben alkalmazkodni az új trendekhez.

Kiemelt fontosságú egy aktív, nagy létszámú rajongótábor kialakítása, mivel ez
közvetlen hatással van a rendezvények, hirdetési felületek, versenyzők
médiaértékére, ezáltal a sportág működési stabilitására. Amennyiben a sportágak
társadalmi elfogadottsága jelentős, úgy a versenyek megszervezése is
gördülékenyebb. A korszerű működés érdekében fontos az online felületeken való
aktív jelenlét, ennek segítségével tovább népszerűsíthetjük az autósportot, főleg a
fiatalok körében.

Következő lépés lehet egy „over the top” tartalomszolgáltatás létrehozása, ahol a
versenyekről online élő közvetítések történnének. Ez a bajnokságok
népszerűségét és minőségét növelné, így a támogatók megnyerése is könnyebbé
válhat. A sajtó hatékonyabb bevonásával, illetve közönségtalálkozók szervezésével
növelni lehet az autósport jelenlétét a hazai médiában. Azáltal, hogy a sportot
közelebb hozzuk a rajongókhoz a merchandising tevékenységekkel plusz
bevételeket realizálhat a szervezet. A szövetség kiemelt figyelmet fordít arra, hogy
ezt a gyakorlatot a magyar versenyzőknek/csapatoknak átadja (például
workshopok szervezésével), hogy az autósport szereplői is képesek legyenek saját
bevételeiket növelni.